Share

Koncepcja 4a kompleks mieszkalno-usługowy

Kompleks budynków: mieszkalno-usługowych oraz budynku biurowego, Kraków

Planowana inwestycja stanowi kompleks budynków mieszkalno – usługowych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Fortu Luneta Warszawska. Założenie urbanistyczne miało na celu otwarcie trzech osi widokowych umożliwiających wgląd do wnętrza fortu. Bryły budynków zostały wpisane w linię zabudowy określona w planie miejscowym oraz wkomponowane w odtworzoną część wału. Projekt ma na celu częściowe przywrócenie historycznego profilu umocnień ziemnych zgodnie z wytycznymi z MPZP.
Inwestycja składa się z trzech budynków. Budynek biurowy został zaprojektowany wzdłuż al. 29 Listopada, natomiast budynki mieszkalno – usługowe wzdłuż ul. Rogatka . Cały kompleks tworzy nową pierzeję u zbiegu arterii komunikacyjnych. Nowoczesna bryła i detal architektoniczny czytelnie wyróżnia projektowaną zabudowę od historycznej formy fortu .

Najważniejsza oś widokowa u zbiegu ulic została zaaranżowana w formie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w której głównym akcentem jest fragment odtworzonego profilu  historycznego wału w formie konstrukcji betonowej pokrytej zielenią niską. Uzyskana przestrzeń może funkcjonować jako część zewnętrzna lokalu – kawiarni zlokalizowanej w parterze budynku biurowego. Ponadto wnętrze miejskie zostało zaprojektowane w formie zróżnicowanych     wysokościowo placów i ciągów pieszych urozmaiconych małą architekturą w formie ławek i donic z zielenią.

 

  • Data : 2015
  • Klient : URBA
  • Lokalizacja : Kraków