Share
rotate background

Budynek wielorodzinny, Kraków

Zespół budynków mieszkalno-usługowych, składający się z budynku mieszkalnego wielorodzinnego ośmio-kondygnacyjnego z usługami w parterze i garażem podziemnym oraz budynku usługowego wraz z parkingiem na poziomie terenu. .

Budynek wielorodzinny, Kraków, Srebrnych orłów

Zespół budynków mieszkalno-usługowych, składający się z budynku mieszkalnego wielorodzinnego ośmio-kondygnacyjnego z usługami w parterze i garażem podziemnym oraz budynku  usługowego wraz z parkingiem na poziomie terenu.
Zabudowa składa się z dwóch kubatur zróżnicowanych wysokościowo, dominantę stanowi budynek mieszkalny zaprojektowany w kształcie litery C. Budynek usługowy to zwarta niska bryła ,ukryta w istniejącej zieleni wysokiej stanowiącej szpaler oddzielający nowa zabudowę od arterii komunikacyjnej.
Budynek mieszkalny zwrócony jest  wnętrzem jakie wydziela z przestrzeni działki  w stronę południową tworząc półprywatne wnętrze miejskie. Obszar inwestycji podzielono wyraźnie na dwie sąsiadujące strefy zachodnią część usługową oraz wschodnią mieszkalną z zaaranżowanymi  terenami zieleni oraz rekreacji.  Inwestycja graniczy z dużymi terenami zieleni miejskiej, oraz traktem komunikacyjnym.

  • Data : 2014
  • Lokalizacja : Kraków
  • /